Medlemsmatrikel

Här finns en medlemsmatrikel i html-format
Vill du ändra något, prata med Edda eller mejla edda.hahlbeck [at] gmail.com


Endast aktiva medlemmar:

Konsert på Hyllan 161115

Konsert Hyllan program


Repschema 2016-2017

Repschema i pdf.


Generalprogram 2015-2016

Generalprogram

Årsmöte 2016

Justerat protokoll från årsmötet

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Årsmöte 2015

Reviderad verksamhetsberättelse

Balans- & resultatrapporter 2014.pdf

Ekonomirapporter2014.pdf

Protokoll Årsmöte 2015


Repertoar 1974-2015

Repertoar i PDF

Protokoll och dokument

Stadgar

Stadgar

2014

Protokoll Årsmöte 2014

resultatrapport.pdf

2013

340-Balansrapport-130218131690.pdf

340-Resultatrapport-130218131519.pdf

340-Resultatrapport-130218131516.pdf

Verksamhetsberättelse 2012

2012

Årsmöte 2012

Verksamhetsberättelse 2011.pdf

340-Balansrapport-120306 142450.pdf

340-Resultatrapport-120306_142426.pdf

340-Resultatrapport-120306_142568.pdf

2011

Årsmöte 2011

Verksamhetsberättelse 2010.pdf

Verksamhetsberättelse 2010 tabell.pdf

340-Balansrapport-110223_083626.pdf

340-Resultatrapport-110223_083579.pdf

340-Resultatrapport-110223_083575.pdf

2010

Årsmöte 2010

2009

340-Balansrapport-090304_094060.pdf

340-Resultatrapport-090304_094039.pdf

340-Resultatrapport-090304_094040.pdf

2008

Årsmöte 2008

2007

Årsmöte 2007

2006

Årsmöte 2006

2005

Årsmöte 2005

2004

Årsmöte 2004

Verksamhetsberättelse 2003

Mailalias

Ordförande ordforande@jarfallasymfoni.org
Kontakt kontakt@jarfallasymfoni.org
Orkester orkester@jarfallasymfoni.org
Hela styrelsen: styrelse@jarfallasymfoni.org
Webmaster: webmaster@jarfallasymfoni.org
Programrådet: programrad@jarfallasymfoni.org
Stämmor i orkestern: violin1@jarfallasymfoni.org violin2@jarfallasymfoni.org viola@jarfallasymfoni.org cello_kontrabas@jarfallasymfoni.org blas_slagverk@jarfallasymfoni.org

Övrigt

Här är lite bilder från julfesten 2004.